U2s teknologihistorie

Universitetsgata 2 i 2020
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

I 2021 logger Rebel inn i Universitetsgata 2. Teknologi skal igjen i førersetet i Telenors gamle hovedkvarter. Da bygningen ble oppført for rundt 60 år siden, ble den proppet full med datidens moderne teknologi, og innenfor veggene har det skjedd mye som har fått betydning for hvordan Norge har utviklet seg som teknologinasjon. I 2021 tar Rebel over stafettpinnen – med en visjon om å føre teknologiarven videre og skape et kraftsenter for IT. 

Etter 40 år i Telegrafbygningen i Kongens gate 21, flytter daværende Telegrafverket i 1962 inn i Universitetsgata 2. Den gamle bygningen har blitt utdatert for etatens behov i en tid da det blir mer og mer nødvendig med god plass til moderne teknisk utstyr. 

Telegrafverket flytter inn i U2

I 1955 starter planleggingen av nytt hovedkvarter for Telegrafverket. Det er ønskelig at dette skal oppføres sentralt i Oslo, og man lander på å bygge et høyhus ved St. Olavs plass. Nils Holter blir engasjert som arkitekt, og tegner et bygg som med sine 17 etasjer blir det nest høyeste i Oslo på denne tiden. Bare Rådhuset rager høyere. Navnet Universitetsgata 2 blir raskt forkortet til U2, og innflytting skjer våren 1962. 

Arbeidet med å modernisere telefontjenestene i Norge starter raskt. I 1964 står 18.000 abonnenter på venteliste for å få telefon bare i Oslo. En ny sentral til 45. millioner kroner blir åpnet i Universitetsgata 2 i 1964, slik at 10.000 abonnenter endelig kan få høre summetonen i telefonene sine. Modernisering til tross – ventelisten på fasttelefon forblir lang i flere tiår fremover. 

Automatisering av telefontjenester

I 1966 blir helautomatisk telefontjeneste til store deler av det vestlige Europa en realitet. Den aller første samtalen ble foretatt i Universitetsgata 2 den 22. januar dette året – av samferdselsminister Håkon Kyllingmark til ambassadør Paul Koht i Bonn i Vest-Tyskland. Etableringen av moderne helautomatisk telefonsamband til utlandet skulle bli svært viktig for eksportnæringen i Norge de kommende årene, og i 1985 er tjenesten helautomatisert til hele verden. 

Mobilmarkedet eksploderer

På begynnelsen av 1990-tallet begynner en ny kommunikasjonsteknologi for alvor å få fotfeste i Norge. Visstnok fikk vi OLT-nettverk i Norge allerede i 1966, men da GSM blir introdusert i 1993, begynner mobiltelefoner å få en overkommelig pris også for folk flest. Hvor står verdens største basestasjon for mobiltelefoner i første halvdel av 1990-tallet? Jo nettopp – i Universitetsgata 2! 

1990-tallets Netflix

Sommeren 1996 blir en videodatabase satt opp i U2 for et pilotprosjekt som Telenor – som konsernet nå heter – kaller Videotorg. Dette er landets første forsøk på å skape en interaktiv video-on-demand-tjeneste, og 10.000 minutter video lagres på en server som kan levere 35 uavhengige videostrømmer. Video blir strømmet gjennom telefonkablene til et begrenset antall abonnenter i Oslo sentrum, som får en brukerterminal satt opp hjemme, som de kan bestille tilgjengelig videomateriale på. Eksperimentet blir ingen stor suksess på grunn av begrensningene, men det blir en forsmak på det som blir neste generasjons internett utover 2000-tallet. 

Y2K-trusselen

Den 31. desember 1999 er det full beredskap på Telenors kommandosentral i U2 i forbindelse med overgangen til år 2000. Blant de som er tilstede var Kjell Engen, direktør for Telenors 2000-program,  som holder seg løpende oppdatert på situasjonen i verden samtidig som 2500 Telenor-ansatte står klare til innsats hvis katastrofen inntreffer. Overgangen går uten problemer, og da resten av landet våkner opp med champagne-hodepine dagen derpå, kan Telenor stolt sende ut en pressemelding titulert Telenor beseiret Y2K-trusselen!”. Trussel eller ikke – i årene før hadde Telenor brukt over 1 milliard kroner på å sikre en smidig overgang til det nye årtusenet. 

U2 totalrehabiliteres

I år 2000 blir U2 kjøpt av Entra. Bygningen er nedslitt og har uhensiktsmessige planløsninger for moderne kontordrift. Bygningsmassen totalrehabiliteres i perioden 2001-04 i samarbeid med DARK Arkitekter. I mellomtiden flytter Telenor ut av bygget – nok en gang etter 40 år  – til sitt nåværende hovedkvarter på Fornebu. Den største leietakeren i det nyrehabiliterte U2 blir Helsedirektoratet. 

Fremtiden

Da det blir klart at Helsedirektoratet er på utkikk etter nye lokaler, går Universitetsgata 2 en usikker fremtid i møte. Så sent som i 2017 er det snakk om å rive hele eller deler av bygningsmassen. Byantikvaren svarer med å føre opp bygget på gul liste, som et eksempel vellykket eksempel på etterkrigstidens kontorbyggeri i Oslo. Dermed blir det klart at bygget skal moderniseres, og her starter historien om Rebel. 

Rebel skal videreføre U2s historie og ta det inn i fremtiden med innovative teknologiske løsninger. Det kommer til å bli next level! Fremover kommer flere spennende artikler der vi går nærmere i detalj på de smarte funksjonalitetene som bygget kommer til å få.

Følg utviklingen

Er du en Rebel? Last ned prospektet og hold deg oppdatert på  utviklingen i Universitetsgata 2.

Antler logger inn i Rebel

Antler kvesser gevirene

Teknologiske nyvinninger trenger kapital for å fly. VC-selskapet Antler heier på de beste folka som i dag skaper morgendagens løsninger. Til høsten tar selskapet et regelrett hjortesprang inn i fremtiden, inn i Rebel. 

Les mer >