Rebel

Rebel Studio

Livesending? Innspilling? Streaming?

Rebel Studio handler ikke om et valg mellom enten fysiske og digitale møter. Det handler om å skape helt nye og unike opplevelser. Uten vegger. Du kobler deg opp mot verden, og verden mot deg. Følelsen av nærhet uansett avstand. En fri flyt av kunnskap, meninger og idéer der man kombinerer energien og spontaniteten fra fysiske møter med de endeløse mulighetene fra digitale produksjoner.

Enkelt videomøte? Stor high-end
produksjon?

Alle våre saler og rom, barer og soner, alle våre kriker og kroker, er potensiell scene for opplevelser og kommunikasjon. Vi tilrettelegger infrastruktur, teknikk og scenografi for både små og store produksjoner. Spør oss om det som er umulig å løse, så løser vi det sammen.

Ingen grenser

Alle muligheter

Vår store green screen gir uendelige muligheter for kreativitet under filming og streaming. Når vi sier at et arrangement i Rebel Arena ikke har vegger, så mener vi det. Det handler ikke om å ta fysiske møter inn i det digitale. Det handler om å skape helt nye opplevelser.

Vi sprenger grensene i alle betydninger av ordet. Hos oss kobler du deg på verden, og verden på deg!