Rebel

Siglar Carbon seiler inn i Rebel

Foto: Aleksander Berntsen / Siglar Carbon

Siglar Carbon har utviklet en digital plattform for å måle, rapportere og estimere utslipp fra internasjonal sjøfart. Målet er å hjelpe lasteeiere og rederier til å redusere sine CO2-utslipp. I september 2021 logger det Stavanger- og Oslo-baserte selskapet inn i Rebel.

Rebel samler gode krefter som jobber for å bidra til det grønne skiftet og reelle utslippskutt.  Gjennom FN-organet IMO har shippingindustrien vedtatt å halvere klimautslippene innen 2050. Da trengs mer enn bare miljøvennlige skip. Det er denne utfordringen tech-selskapet Siglar Carbon tar tak i.

 

En digital plattform for utslippskutt

– Med plattformen Siglar Carbon Efficient Chartering får lasteeiere oversikt over utslipp som frakten av alle deres laster forårsaker. De får også vurdert hvor karboneffektive reisene er, og hvor det er størst forbedringspotensiale. Aller viktigst er likevel at plattformen hjelper både lasteeiere og rederier til å ta bedre fraktbeslutninger fra et miljøståsted før de inngår nye fraktavtaler. Det er i forkant at det kan oppnås størst kutt i utslipp, og dette er kjernen i vår plattform, sier CDO i Siglar Carbon, Geir Olafsen

– I Siglar skalerer vi derfor opp for å dekke flere markeder med flere produkter, og har som mål å være verdensledende på reduksjon av shippingutslipp. Shipping sees ofte på som ganske traust sånn rent tech-messig, men de siste årene har både tilgangen til data og tiltroen til digitale løsninger bedret seg betraktelig. I tillegg tar shipping nå miljøutfordringen på alvor, fortsetter han.

 

 

Vil vokse i Rebel

I september 2021 logger Siglar Carbon inn i Rebel, og tar fatt på det videre arbeidet med å bidra til en grønnere fremtid for shippingindustrien.

– Vi har stor tro på å det å være en del av Rebel – det å dele og diskutere de utfordringene vi jobber med, og bli inspirert av andres. Vi valgte Rebel for å kunne tilby et spennende og attraktivt miljø å jobbe i når vi nå skal ansette flere, sier en forventningsfull Olafsen.

Faktisk er Siglar Carbon allerede i dag på utkikk etter nye engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til utslippskutt.

– Ta gjerne kontakt med oss om du er et analytiker- eller tech-hode som vil jobbe med en veldig viktig miljøutfordring!, avslutter han.

Om du føler kallet og tror på Technology for good, er det bare å klikke deg inn på Siglar Carbons hjemmesider!

Enda en rebell logger inn i kunnskapsdelingens og softwareutviklingens nye høyborg, midt i Oslo sentrum, i likhet med en stadig voksende liste av landets mest spennende og fremoverlente tech- og softwareselskaper. Vi har noen få ledige kontorer igjen. Don´t be late to the party!