Rebel

Rebel for a change

Grevinne Ada Lovelace (1815 - 1852) var a rebel with a cause, a rebel for a change. Selvsagt er hun vår heltinne – en legendarisk datapionér som hun er, ansett for å være verdens første programmerer. Hun er med oss i ånden, og vi ærer henne med det største møterommet i Rebel.

Ada blir født inn i det britiske aristokratiet, som datter av den berømte poeten og drukkenbolten Lord Byron,  en rockestjerne i sin tid hvis livsmotto var Man, being reasonable, must get drunk; the best of life is but intoxication, og den hakket mer anstendige men strengt moralske matematikeren Anne Isabella Milbanke. Foreldrene går fra hverandre i en dramatisk skilsmisse, bare noen uker etter Adas fødsel.

 

Fantasifull vitenskap

Allerede fra barnsben av viser hun sterk interesse for vitenskap, og ønsker å pushe grensene for hva som er menneskelig mulig. Allerede som 13-åring studerer hun fuglers anatomi for å kunne virkeliggjøre sin drøm om å kunne fly og skriver en bok om dette, Flyology, der hun på fantasifult vis redegjør for en dampdrevet flyvemaskin formet som en hest med vinger. Poetisk vitenskap!

Ekte rebeller utfordrer samtidens konvensjoner. Ada Lovelace lever i en tid der realfag anses som en mannlig disiplin og der kvinner nektes høyere utdanning og muligheten til å endre verden. Moren er redd for at den noe svevende Ada skal arve sin fars dekadente og utsvevende livsstil, og sørger tidlig for å skolere henne i vitenskapen. Adas aristokratiske bakgrunn gjør at hun, i motsetning til de fleste kvinner på denne tiden, får tilgang til privatundervisning for å rendyrke sine talenter. Blant annet hos matematikeren Charles Babbage.

 

Den analytiske maskinen

Rundt 1840 jobber Charles Babbage med å konstruere «Den analytiske maskinen». Ada, som ønsker å bli mer involvert i prosjektet, tar på seg oppgaven med å oversette en italiensk artikkel om maskinen til engelsk. Ada vil noe mer med sin oversettelse. Rebeller tråkker ikke oppgåtte stier, rebeller går sin egen vei. Dermed leverer hun en oversettelse som er tre ganger så omfattende som originalteksten.

I teksten beskriver hun i detalj hvordan maskinen kan gjøre rutinearbeid sikrere og mer effektivt enn mennesker, og hvordan maskinen kan læres opp til å skape grafikk og spille musikk. Ada skriver om maskinlæring, og konkluderer med at en maskin aldri vil kunne tenke på egenhånd uten å bli matet med instrukser av mennesker. Mer viktig enn konklusjonen er det faktum at hun faktisk har refleksjoner rundt kunstig intelligens allerede på 1840-tallet!

 

Dør altfor ung

Den analytiske maskinen blir aldri ferdigstilt av økonomiske årsaker. Ada av Lovelace prøver å overtale Babbage til å la henne overta prosjektet, men mislykkes med dette. I siste fase av livet sitt går Ada i sin notoriske fars fotspor og utvikler problemer med alkohol og gambling, og det er mye som tyder på at hun slet med mentale helseproblemer i store deler av sitt korte liv.  I 1852 dør hun av kreft, bare 36 år gammel.

Ada Lovelaces visjonære idéer går i glemmeboken etter hennes død. Et århundre senere kommer Alan Turing – en annen rebell som hylles med møterom i Rebel – over Adas tekster, og referer til og utfordrer dem i artikkelen «Computing Machinery and Intelligence», hvor han også introduserer turingtesten som begrep. Resten er historie.

 

Hedres overalt i teknoverdenen

Ada Lovelaces betydning innenfor teknologiutviklingen markeres flere steder. 1980 blir  det amerikanske forsvarsepartementets eget programmeringsspråk,  Ada,  oppkalt etter henne. Blockchain-plattformen Cardanos egen kryptovaluta heter ADA og på side 46 og 47 i det britiske passet finner man et portrett av Ada Lovelace og Charles Babbage. Den internasjonale Ada Lovelace-dagen markeres hvert år den andre tirsdagen i oktober.

True rebels stand up for what they believe is right, not against what’s right. Ada en annerledestenkende rebell som var langt forut for sin tid. Verdens første programmerer var en kvinne, og Ada Lovelace er selvsagt Rebels beskyttende helgen. Med et eget møterom som er både en grevinne og teknopioner verdig. 

Respekt!