Rebel

Proptech 2021

Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere inviterer til Proptech-konferansen den 1. desember 2021 på Rebel.

Når? Onsdag 1. desember kl 08.30 – 15.30
Hvor? Auditorium 0001
Arrangør: Norges Eiendomsmeglerforbund
Påmelding og mer informasjon her

Den teknologiske utviklingen i eiendomsbransjen har de siste årene vært formidabel. Krav til bærekraft, effektivitet og trygghet har ført til innovasjon på de fleste områdene i bransjen. Mange gode proptech-ideer har kommet opp – noen har blitt satt ut i livet, mens andre har forblitt på et tidlig stadium. Hva skal til for å lykkes? Hvordan skal man utvikle en ide til et attraktivt og ferdig produkt? Hva etterspørres fra bransjen, altså de som skal kjøpe tjenestene? Hvem blir det neste store proptech-selskapet?

På proptech-konferansen på Rebel 1. desember vil noen av bransjens fremste eksperter svare på disse spørsmålene, og også hvordan man faktisk kan bruke proptech i eiendomsbransjen. I tillegg vil noen av de mange nye selskapene på det oppdaterte «Norske proptech-kartet» få presentere sine bidrag som skal bringe bransjen videre.