Rebel

Media City Bergen og Rebel inngår samarbeid

Øst og vest sammen? Ja, visst! Det blir grenseløs deling av kunnskap og idéer over fjell og fjorder når Media City Bergen og Rebel nå inngår et samarbeid som gir partene en unik tilgang på gode ressurser, felles nettverk og muligheter til å kjøre spennende events i fellesskap.

Media City Bergen er et internasjonalt ledende miljø med store globale posisjoner innenfor medieteknologi. Klyngen har spisskompetanse innen grafikk, AR/VR, virtuelle studioer, kunstig intelligens, digital infrastruktur, distribusjon og ulike verktøy for digital og visuell historiefortelling.

Media City Bergen består i dag av 100 medlemmer, der en knapp fjerdedel er lokalisert i kunnskaps- og næringsparken Media City Bergen. Som nasjonalt kompetansesenter for medier og medieteknologi, jobber NCE Media tett med medlemmer over hele landet, og driver innovasjonsprosesser og utviklingsarbeid i fellesskap med ulike samarbeidspartnere – både nasjonalt og internasjonalt.

Medieklyngen huser også Norwegian Cognitive Center, et tverrfaglig kompetanseutviklingsmiljø for anvendt AI – rettet mot alle industrier – med både offentlige og private aktører, i tillegg til store akademiske partnere. NCC har også et samarbeid med Digital Norway og NORA. IBM er teknologipartner.

Rebel åpner høsten 2021 – midt i Oslo sentrum. 1500 skarpe teknohoder skal samles under samme tak i det som skal bli en internasjonalt ledende kompetanse-hub for software- og teknologibransjen. Rebeller har klokketro på grenseløs kunnskapsdeling på tvers av samfunnsaktører. Det handler om technology for good. Morgendagens bærekraftige løsninger på dagens utfordringer. Et miljø fritt for silotenkning, fritt fram for nytenkning.

Det blir faglige, flerfoldige communities. Teknologihuset 2.0. Fysiske, digitale og hybride events. Makerspace og innovasjonslab. Hangout og expo. Fag og mening. Test og feiling. Fest og feiring. Ada Lovelace som heltinne. DeLorean. Kaffebar. Ramen. Mugg, med Oslos beste vinkjeller. Skråplanet, en garasjebar som er mer enn bare bar. En arena for opplevelser – døgnet rundt, året rundt.

Når Rebel og MCB nå inngår samarbeid, vil det by på mange muligheter for medlemmene i de to hubene. MCB vil logge inn i Rebel med jevne mellomrom, og vil avholde ulike eventer her sammen med Rebel-teamet. Også NCC vil ha tilstedeværelse i Rebel. Dette gir Rebel tilgang til et ressurssterkt og høykompetent AI-miljø. På sikt har partene ambisjoner om å etablere en sammenkoblet infrastruktur mellom MCB i Bergen og Rebel i Oslo, med felles løsninger for kostnadseffektiv remote-produksjon med virtuelle studio.

– Det har vært en sann glede å bli kjent med Rebel-teamet for å planlegge samarbeidet, sier Anne Jacobsen, CEO i Media City Bergen.

– Rebel har store ambisjoner, høy energi og en drøss med spennende idéer. Denne tenkemåten passer medlemmene i MCB som hånd i hanske. Samarbeidet gir nye muligheter for oss begge, og vil også bli en læringsplattform for begge hubene, fortsetter hun.

– Det er ingen hemmelighet at Rebel har latt seg inspirere av det Media City Bergen og deres medlemmer har fått til. Derfor er det helt i rebelsk ånd for oss og medlemmene på Rebel at vi nå inngår et samarbeid der vi kan lære av hverandre og spille hverandre enda bedre, sier Chief Rebel, Peter Jetzel.

– Samarbeidet vil fokusere på å bygge broer og knytte tettere bånd mellom våre miljøer, akselerere felles kunnskapsdeling og samhandling for enda bedre tjeneste- og produktutvikling. Vi gleder oss til å komme i gang og til å bli bedre kjent med alle de spennende virksomhetene i MCB, fortsetter han.