Hvorfor Rebel, Carl?

carl
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Rett mann å spørre, Carl J. Onstad daglig leder i Rebel og drømmer om et Soria Moria for deling av it-kunnskap..

Hvorfor Rebel, Carl?

Vi trenger rebeller som tenker nytt for å løse fremtidens utfordringer. It-folket er vår tids rebeller. Vi vil gi dem all den innflytelse og alle de muligheter vi mener de fortjener.

Hva er målet?

Vårt mål er å bruke delingskultur til å gjøre Norge
verdensledende på it-kompetanse. Intet mindre! Da trenger vi et kraftsenter som Rebel, som samler alle gode krefter. Fra før vet vi at it-miljøene er eksperter
på deling. At deling er essensielt i all utvikling forsto it-rebellene lenge før alle andre. 

Er det mulig å få til her på berget?

Norge er allerede langt fremme på it-kompetanse. Dessuten har open source fått en enorm spredning her. Vi nordmenn har dugnad i blodet, samtidig som deling ligger i dna-et til alle som virkelig elsker it. Med Rebel tilrettelegger vi for at de som vil kan samarbeide og samhandle om å skape det som verden trenger. 

Blir Teknologihuset en del av Rebel?

Ja, hele filosofien bak Teknologihuset ligger til grunn for Rebel. Vi har i en årrekke samlet communities, og tiden er overmoden for at enda flere kan ta del i
– og ha nytte av – den kompetansen som finnes i it-miljøene. Samtidig er det gull at vi nå får inn både internasjonale aktører og akademia i miksen. Det tror
 vi virkelig vil kicke det hele av gårde.

Hvem passer Rebel for?

It-selskaper, it-avdelinger, it-prosjekt, it-forskning, it-ildsjeler – kort sagt alle som ser nytten av å stå solid plantet i Norges episenter for it-utvikling. Vi vil samle mangfoldet! Noen vil ha it som kjernevirksomhet, andre vil ha behov for it-kompetanse fra øverste hylle for å utvikle produkter og tjenester, enten de er fra offentlig eller privat sektor. 

Hvilke selskaper bør leie i Rebel?

Ekte rebeller vet hvem de er! Vi opplever at selskaper som ser fremover leter etter mye av det vi kan tilby. Fleksibilitet er viktig. Læring og deling likeså. Og så betyr jo det sosiale mye for alle som skal prestere. Alt får de hos oss.  

Følg utviklingen

Er du en Rebel? Last ned prospektet og hold deg oppdatert på  utviklingen i Universitetsgata 2.