Hvorfor er kunnskapsdeling viktig?

REBEL_kunnskapsdeling_postbanner
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Jo, nå skal du høre. Fordi…

Fordi det utvikler innovative teknologiske løsninger. Fordi det utvikler private og offentlige virksomheter. Fordi det utvikler fag og kompetanse på kryss av bransjer og siloer. Fordi det utvikler oss som mennesker, og oss som nasjon. Fordi det utvikler det bærekraftige samfunnet vi alle innerst inne ønsker oss. 

Derfor Rebel. 

Fordi enhver kunnskapsutvikling krever rom – både bokstavelig talt og i overført betydning – for å dele, tenke, teste og samarbeide. Fordi et kontor ikke lenger bare er et kontor, en arbeidsplass ikke lenger bare en pult. Fordi 1500+ it-rebeller over 27000 m2 i 17 etasjer midt i Oslo vil være midt i kunnskapsutviklingen. Fordi en innovasjonskultur bygges på kryss og tvers, fordi den samler utviklerne og favner miljøene. Fordi ingen lykkes uten felleskap og møteplasser. Fordi de beste ideene ofte oppstår mellom mennesker, ikke i eget hode. Fordi når det røyner på etter harde arbeidsslag, så må laget ha påfyll av inspirasjon – eller en deilig matbit med en knakende god øl. Fordi alle trenger å nyte etter nytte.

Følg utviklingen

Er du en Rebel? Last ned prospektet og hold deg oppdatert på  utviklingen i Universitetsgata 2.