Rebel

Beckhoff Automation blir rebeller

Den tyske automasjonsbedriften Beckhoff Automation utvider sitt nedslagsfelt og blir rebeller!

Beckhoff Automation har sitt utspring i maskinbyggerindustrien og leverer kontrollsystemer, servomotorer, IO-terminaler og programvareløsninger til bl.a. bygg og næring, scene/kunst, olje & gass, akvakultur/havbruk. Det norske datterselskapet Beckhoff Automation AS har sitt hovedkontor i Horten, og har fra før avdelingskontor i Stavanger. Fremover vil det også bli stor aktivitet i Oslo.

– Vi er overbevist om at Rebel blir en attraktiv arena hvor vi kan skape aktivitet, knytte kontakter, og etablere nye samarbeid, sier Kjetil Draugedalen, Business Development Manager hos Beckhoff Automation AS.

– Andre har tidligere benyttet merkelappen «Norges Silicon Valley» om Rebel. Våre amerikanske kolleger i Beckhoff opprettet i 2019 et avdelingskontor i Silicon Valley, og det kjennes helt naturlig å følge deres eksempel og opprette et avdelingskontor i teknologiens høyborg i Oslo, fortsetter han.

Fra OT til IT

Beckhoff kommer opprinnelig fra OT (operasjonell teknologi) og vet mye om hvordan systemfunksjonalitet planlegges og driftsettes. De har utviklet seg i takt med tiden og har nå også et bein solid plantet i IT-verden. Beckhoff er i dag en aktiv og synlig aktør innenfor utvikling- og standardiseringsarbeid av industrielle kommunikasjonsprinsipper, og har etablerte utviklingssamarbeid med teknologigiganter som Microsoft, AWS og SAP.

– I IT-bransjen har man kommet langt på vei i å velge bort de proprietære løsningene og innsett at verdien av standardisering og kunnskapsdeling gir nye muligheter og vekstmodeller. Innenfor OT har dette sittet lenger inne, og det leveres fortsatt automasjonssystemer hvor leverandørene bestreber seg for å låse ned muligheten for tredjeparts involvering. I Beckhoff er åpne grensesnitt og standardiserte informasjonsmodeller en av grunnsteinene i virksomheten, og vi kan derfor tilby allsidige sanntids systemløsninger med alle grensesnitt som forventes av IT-bransjen, sier Draugedalen.

– Vi har store forventninger til Rebels unike samhandlingsmuligheter og ønsker å være en aktivt involverende aktør, avslutter han.

Another day, another Rebel! Listen med rebeller vokser stadig, og de fleste etasjene er nå fulle. FOMO? Fremdeles muligheter til å sikre deg plass i teknohimmelen om dere er raske på avtrekker’n.