Ada + Rebel = Sant

Ada Lovelace
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Grevinne Ada av Lovelace (1815 – 1852) var a rebel with a cause, a rebel for a change. Selvsagt er hun vår heltinne – en legendarisk datapionér som hun er, ansett for å være en av verdens første dataprogrammerere. Hun er med oss i ånden, og vi ærer henne med et eget møterom.

Ada blir født inn i det britiske aristokratiet, som datter av den berømte og beryktede poeten Lord Byron og den selvstendige og strengt moralske matematikeren Anne Isabella Milbanke. Foreldrene går fra hverandre i en dramatisk skilsmisse, bare noen uker etter Adas fødsel. 

Ekte rebeller utfordrer samtidens konvensjoner. Ada av Lovelace lever i en tid der realfag anses som en mannlig disiplin og der kvinner nektes høyere utdanning og muligheten til å endre verden. Moren er redd for at Ada skal arve sin fars dekadente og utsvevende livsstil, og sørger tidlig for å skolere henne i vitenskapen. Adas aristokratiske bakgrunn gjør at hun får tilgang til privatundervisning, blant annet hos matematikeren Charles Babbage. 

Rundt 1840 jobber Charles Babbage med å konstruere «Den analytiske maskinen». Ada, som ønsker å bli mer involvert i prosjektet, tar på seg oppgaven med å oversette en italiensk artikkel om maskinen til engelsk. Rebeller tråkker ikke oppgåtte stier, rebeller går sin egen vei. Dermed leverer hun en oversettelse som er tre ganger så omfattende som originalteksten. 

I teksten beskriver hun i detalj hvordan maskinen kan gjøre rutinearbeid sikrere og mer effektivt enn mennesker, og hvordan maskinen kan læres opp til å skape grafikk og spille musikk. Ada skriver om maskinlæring, og konkluderer med at en maskin aldri vil kunne tenke på egenhånd uten å bli matet med instrukser av mennesker. Mer viktig enn konklusjonen er det faktum at hun faktisk har refleksjoner rundt kunstig intelligens allerede på 1840-tallet! 

Den analytiske maskinen blir aldri ferdigstilt av økonomiske årsaker. Ada av Lovelace prøver å overtale Babbage til å la henne overta prosjektet, men mislykkes med dette. I 1852 dør hun av kreft, bare 36 år gammel. 

Ada av Lovelaces visjonære idéer går i glemmeboken etter hennes død. Et århundre senere kommer Alan Turing over Ada av Lovelaces tekster, og referer til og utfordrer dem i artikkelen «Computing Machinery and Intelligence», hvor han også introduserer turingtesten som begrep. Resten er historie. 

I 1980 blir programmeringsspråket Ada oppkalt etter henne, og i dag markeres Ada Lovelace-dagen over hele verden den andre tirsdagen i oktober. 

True rebels stand up for what they believe is right, not against what’s right. Ada var a true rebel. 

Respekt!


Følg utviklingen

Er du en Rebel? Last ned prospektet og hold deg oppdatert på  utviklingen i Universitetsgata 2.